Avis legal

Avís legal

Condicions d’ús de la pàgina web

Dades del lloc web

El web www.cesaden.com (d’ara en endavant, “El lloc web”) és un domini d’Internet de titularitat de CENTRE DE SALUT DENTAL PLATJA D’ARO S.A. (A partir d’ara, CESADEN) i és l’única web oficial.

CENTRE DE SALUT DENTAL PLATJA D’ARO S.A., amb CIF A-17055849 i inscrit en el Registre mitjançant la inscripció en el full 11966, volum 621, foli 74, té direcció al c/Gaziel 4 17250 Platja d’Aro (Girona). Pot contactar amb CESADEN mitjançant el número de telèfon +34 972 81 87 66 o de l’adreça de correu electrònic: info@cesaden.com.

Drets de propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts difosos a través del lloc web www.cesaden.com pertanyen a CESADEN, llevat que s’indiqui una titularitat diferent.

La informació subministrada a través del lloc web està protegida per la legislació sobre propietat intel·lectual i no pot ser reproduïda sense indicar la font o sol·licitar l’autorització.

Les marques, signes distintius i logotips que apareixen en aquest lloc web són propietat de CESADEN, si no s’indica una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Protecció i tractament de dades de caràcter personal

CESADEN., titular del domini d’aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

Cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari. Podeu trobar més informació aquí.

Protecció i cessió de dades personals

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliten als formularis de la web poden ser objecte de tractament i poden quedar incloses al nostre fitxer informatitzat , propietat de CESADEN amb l’exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa per gestionar la sol·licitud d’informació i la petició d’hora.

CESADEN es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i no vendre, llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris dels formularis a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades.

Seguretat de les dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar el mal ús, l’alteració, la pèrdua, el tractament o accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les puguin utilitzar amb fins fraudulents o diferents d’aquells pels quals han estat sol·licitades a l’usuari.

Drets de les persones interessades

Si la persona interessada volgués qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitgés exercir algun dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació o cancel·lació que legalment li correspon (o qualsevol altre dret que cregui que li pugui afectar), pot dirigir-se a l’adreça electrònica info@cesaden.com, o l’adreça postal c/Gaziel 4 17250 Platja d’Aro (Girona).

Call Now Button