ATM

  • procediment-temporomandibular

    ATM

    És l’estructura que s’encarrega de la masticació, deglució i fonació i ha de tenir una perfecta sincronització i estabilitat en els seus moviments.

    Més info